Pracujeme v oblasti technologií, elektroinstalací a montáží. Velmi dobře tedy známe hodnotu maličkostí, které mohou rozhodnout o bezpečí či nebezpečí, zdraví a životě. To si přenášíme i do vnímání a znalosti hodnoty zdraví, kdy víme, že ne všichni mají v životě tu výsadu těšit se mu v plné míře a dělat v životě to, co je baví a naplňuje, tak, jako my a že někdy stačí skutečně jen maličkost, zlomek vteřiny, nepřesnost, přehlédnutí, souhra okolností – a vše je jinak. Proto jsme partnery těch, kteří takové štěstí neměli.

Jako neméně důležitou cítíme nezbytnost podporovat organizace v našem nejbližším okolí. Vybrali jsme si ty z oblasti sportu, protože vnímáme aktivní trávení volného času jako možnost odpočinout si od uspěchaného a mnohdy stresujícího pracovního života. Společenskou odpovědnost považujeme za etickou povinnost každého dobrého podnikatele a firmy.

Ač na vozíčcích, nevzdávají se. My před problémy nebo složitými zakázkami také necouváme. Chtějí být nejlepší, my také.

TANGO, manažeři na vozíčcích

Klub uničovských hokejistů zahrnuje týmy mužů, žen i dětí, a to od předškolního věku až po juniory. Hokej je rychlý sport, ve kterém je nutno reagovat bez váhání, a podobně se někdy cítíme i my na dnešním trhu. HC Uničov podporujeme pravidelně již hezkou řádku let.

HC Uničov

Svou činnost TJ Sokol Troubelice soustředí do oblasti kopané, nohejbalu a pohybové všestrannosti. Organizaci podporujeme, protože přispívá k výchově dětí a mládeže a k oživení dění v obci. I přes naši působnost po celé České republice nezapomínáme, odkud pocházíme a vnímáme podporu lokální kultury a vybavenosti jako jednu z důležitých součástí firemního života. Nelze opomenout fakt, že i naše děti se aktivně účastní činnosti fotbalového oddílu.

TJ SOKOL Troubelice

Orel nabízí obyvatelům Troubelic i lidem z okolí možnost aktivního využití volného času. Disponuje víceúčelovým hřištěm, posilovnou, kuželnou i sálem vhodným na sportovní i kulturní akce. K jeho podpoře nás vedou podobné důvody jako u Sokolu. Orlovna, jak se přezdívá budově organizace, je centrem mnoha kulturních a sportovních akcí, kterých se rádi účastníme i my a naše rodiny. Společensky se cítíme odpovědni pomoci fungování jednoho z důležitých center obce.

Jednota Orel Troubelice

Oddíl stolního tenisu v Šumvaldu a Břevenci vede skupina nadšenců, která se bez nároku na honorář věnuje ve svém volném čase dětem a mládeži. To byl hlavní důvod k našemu rozhodnutí investovat náš volný čas a pomoct jim dlouhodobě s vedením účetnictví a administrativou. Stolní tenisty jsme podpořili mimo jiné i novými dresy.